γύρος του νησιού

ελάτε να σας γνωρίσουμε το νησί μας…

tour-map

Ψέριμος

Πλάτη

Κάλυμνος

ΜΙΚΡΟΣ ΓΥΡΟΣ

Πόθια, Χώρια, Πάνορμος, Καντούνι, Καμάρι, θέα της Τελένδρου (με τη μαρμαρωμένη βασιλοπούλα), Μυρτιές, Μασσούρι, Αρμεός, μονή Αγ. Σάββα.

Η βόλτα περιλαμβάνει δωρεάν επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο.

1 ώρα και 40 λεπτά, 35 χλμ.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ

Πόθια, Βαθύ (Ρίνα – Πλάτανος – Μετόχι), Αργινόντα, Καστέλι, Αρμεός, Μασσούρι, Μυρτιές, Καμάρι, θέα της Τελένδου (με τη μαρμαρωμένη βασιλοπούλα), Πάνορμος, Καντούνι, Χώρα, μονή Αγ. Σάββα, βοθύνοι, Βλυχάδια.

Η βόλτα περιλαμβάνει επίσκεψη σε λαογραφικό μουσείο και παρακολούθηση της επεξεργασίας σφουγγαριών, φαγητό και κολύμπι.

4 ώρες, 60 χλμ.

ΓΥΡΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΟ

Κάλυμνος, Πλάτη, Ψέριμος.

Ο γύρος περιλαμβάνει Ελληνικό μεζέ με ούζο και κολύμπι.

5 ώρες, 15 μίλια.

© 2024 TEZARIS tours // all rights reserved // developed by tetris informatics // powered by vallas computer dynamics